zaspakajanie potrzeb przez Boga

List do Filipian 4:19-20

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. (BW)

Księga: 
List do Filipian
Rozdział: 
4
Werset: 
19-20
Your rating: Brak Ocena: 3.5 (4 votes)