modlitwa

1 List do Tesaloniczan 5:16-19

Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. (BW)

Księga: 
1 List do Tesaloniczan
Rozdział: 
5
Werset: 
16-19
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 88:14-15

Lecz ja, Panie, do Ciebie wołam, a rankiem wita cię modlitwa moja: Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, Ukrywasz przede mną oblicze swoje?  (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
88
Werset: 
14-15
Your rating: Brak Ocena: 2 (1 vote)

Księga Hioba 22:23-28

Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do niego modlił, wysłucha cię, i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. (BW)

Księga: 
Księga Hioba
Rozdział: 
22
Werset: 
23-28
Your rating: Brak Ocena: 4.7 (3 votes)