Jeszua

Misja strony

Witam serdecznie na stronie i dziękuję za jej odwiedzenie oraz za czas tu spędzony. 

Moje imię – jako osoby narodzonej z Ducha Bożego, która stała się ‘gałązką wszczepioną w szlachetne drzewo oliwne’, czyli Izrael – to Aviyah (אביה). Jest to imię hebrajskie złożone z dwóch wyrazów: Avi – mój ojciec, Yah – imię Boże, co można przetłumaczyć: 'moim Ojcem jest Bóg'. 

Prowadzona przeze mnie strona mesjasz.info jest stroną prywatną. 

Od czasu duchowego zrodzenia rozpoczęła się moja fascynacja Wszechmocnym Bogiem Izraela, który działając na przestrzeni wieków, a również w naszych czasach, niezmiennie daje dowody, że na swoim wybranym narodzie okaże swoją świętość:

„Tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy znowu zgromadzę dom izraelski spośród ludów, wśród których byli rozproszeni, wtedy na oczach narodów dowiodę na nich swojej świętości; i będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi. I będą na niej bezpiecznie mieszkać, będą budować domy i sadzić winnice; i będą bezpiecznie mieszkać, gdy Ja dokonam sądów na wszystkich ich sąsiadach, którzy nimi pogardzili. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem” (Ezech. 28:25-26). 

Pamiętając o swoim Świętym Przymierzu, Najwyższy zesłał Mesjasza, którego misją było i jest: „dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich” (Łuk. 1: 77 i kontekst w. 68-79). Godny podziwu jest sposób Jego działania, kiedy to szczególnie dziś ‘u kresu wieków’ objawia Żydom Syna Bozego i Zbawiciela jako ich Mesjasza – Jeszuę (Jezusa). Efektem tego jest rosnąca liczba zborów judeo-mesjańskich. 

Misją strony jest:Czytaj dalej

Jeszua - Jezus

Jeszua (ישוע) (ang. Yeshua) – tak brzmi imię naszego Zbawiciela w języku hebrajskim. 

Takie właśnie imię kazał nadać Mu sam Bóg, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 1:20, 21:

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (BW)

Istotnie, hebrajskie JESZUA oznacza dosłownie: ZBAWIENIE – właśnie o tym mówił anioł. 

Pełna wersja tego imienia to Jehoszua – czyli: JHWH (יהוה) zbawia.

Zatem imię ישוע - Jeszua ma określone znaczenie tylko w języku hebrajskim. Przetłumaczone z języka greckiego imię: Jezus nie ma żadnego specyficznego znaczenia, jest tylko zbiorem głosek.

Wypowiadając słowo: Jeszua – mówimy: ZBAWIENIE!

W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano:

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” 

Dla podkreślenia, jakie znaczenie ma imię naszego Zbawiciela, można posłużyć się następującym przykładem:

Ktoś daje ci hasło, będące kluczem dostępu. Podanie tego hasła przetłumaczonego na inny język – nie zadziała, będzie to hasło nieprawidłowe. Tylko podanie oryginalnego hasła otwiera drzwi. Tak też jest w przypadku imienia naszego Zbawiciela, tym bardziej, że to imię ma wówczas konkretne znaczenie. 

O tym, jak dużą uwagę Bóg przykłada do imion świadczy fakt, iż zmienił On imię Abrama na Abraham, natomiast imię Jakuba na Izrael. Czytaj dalej