Czy znasz Boga?

Wersja do wydruku

Wiele osób mówi, iż wierzy w Boga. Gdyby jednak ktoś poprosił Cię, abyś powiedział jaki On jest i opisał Jego istotę, cechy i osobowość, jak wiele miałbyś do powiedzenia? Jak realną postacią jest dla Ciebie Bóg? Czy wiara w Boga, jest tylko ustną tradycją przekazywaną Ci od pokoleń, czy też Twoim osobistym przekonaniem a nawet pewnością, że On istnieje? Jaki to ma wpływ na życie jakie prowadzisz?

Opracowanie to powstało na skutek mojej fascynacji osobowością Stwórcy, którego nawet częściowe poznanie na podstawie Pisma Świętego zapiera dech w piersiach i napawa podziwem. Wierze, iż te wspaniałe doświadczenia staną się również Twoim udziałem. 

 

BÓG DAJE SIĘ POZNAĆ PRZEZ SWOJE DZIEŁA TWÓRCZE

„O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr Twoich! Oto morze - wielkie i szerokie, gdzie roi się od płazów bez liku, małych i wielkich zwierząt.” (Ps. 104:24-25, BW)

„Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę” (Rzym. 1:20, BW)

„Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu... A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą.” (Ps. 19:2-6, BW)

Wydaje się, iż dzieła Boże tak spowszedniały wielu ludziom, że ich już nie zauważają, oczekując jakiejś nadprzyrodzonej interwencji i spektakularnych cudów, aby w Niego uwierzyć. Tak przywykliśmy do niepojętej mądrości Boga objawionej m.in. w cudzie narodzin, cyklach przyrody, prawach fizyki, że wydają się nam oczywiste. Oglądając na co dzień malownicze wschody i zachody Słońca, błękit nieba, krajobrazy, przepiękną zieleń, przeróżne rodzaje roślinności i gatunki zwierząt przestajemy się zastanawiać, że przecież jest to dowód nieskończonej inteligencji Stwórcy. 

 

BÓG JEST STWÓRCĄ WSZECHRZECZY A ZATEM ICH WŁAŚCICIELEM

Budowa wszechświata*  jest dla dzisiejszych naukowców niewyczerpanym źródłem badań i ciągle wielką zagadką. 

[*Wszechświat – w astrofizyce i kosmologii nazwa oznaczająca wszystko co fizycznie istnieje, a więc całą czasoprzestrzeń i zawartą w niej materię i energię (źródło: Wikipedia].

„Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.” (Hebr. 3:4, BW)

„Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe wojsko ich. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata! Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło.” (Ps. 33:6-9, BW)

„On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary.” (Hioba 9:9, BW)

 

WSZYSTKO CO BÓG STWORZYŁ JEST POD JEGO KONTROLĄ

Wbrew często spotykanej opinii, iż Bóg ‘zapomniał’ o stworzonym świecie lub stracił nad nim kontrolę, wcale tak nie jest. To raczej ludzie nie są w stanie pojąć faktu, iż Bóg działa według swojego ustalonego planu, którego ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć. Pozorna ‘bezradność’ Stwórcy jest raczej objawem Jego potęgi, gdyż jako Bóg Wieczny i Wszechmocny On wie, że nikt nie jest w stanie pokrzyżować Jego odwiecznych planów. 

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” (Izaj. 55:8-9, BW)

„Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? - mówi Święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak.” (Izaj. 40:25, 26, BW)

„On tworzy Plejady i Oriona, mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc; wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię Jego.” (Amosa 5:8, BW)

Czy za te wspaniałe dzieła, Jego mądrość i wszechmoc nie należy Mu się chwała, cześć i podziw? Stworzenie tego wszystkiego, to jeszcze nie koniec osiągnięć Najwyższego, bowiem potrafi On utrzymać w każdej sferze swoich dzieł ciągłość, porządek i równowagę. 

„Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon.” (Nehem. 9:6, BW)

„Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię. Ty panujesz nad morzem nieokiełznanym, Gdy fale jego się podnoszą, Ty je uśmierzasz.” (Ps. 89:9-10, BW)

„W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi.” (Hioba 12:10, BW)

„Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu.” (Hioba 34:14,15, BW)

 

BÓG JEST RÓWNIEŻ NASZYM STWÓRCĄ

„Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.” (Hioba 33:4, BW) 

Stwierdzenie to wydaje się oczywiste, jednak kryje się w nim wielka głębia. Jako programator i konstruktor ciała i umysłu ludzkiego Bóg ma on wgląd w najgłębsze zakamarki naszej sfery materialnej i duchowej.

„Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi.  Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.” (Ps. 139:13-16, BW)

On zna bowiem każdy nasz krok, a nawet nasze myśli. 

„Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich.” (Ps. 33:14-15, BW)

Jednak nasz kochający Ojciec niebiański nie wykorzystuje tego przeciwko nam, ale dla naszego dobra.  

 

LOS CZŁOWIEKA NIE JEST BOGU OBOJĘTNY

„Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich." (Ps. 33:13, BW)

„Pan czuwa nad tchnieniem człowieka, bada wszystkie tajniki wnętrza.” (Przysł. 20:27, BW)

„Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, A dumnego z daleka poznaje.” (Ps. 138:6, BW)

„Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, i ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych. Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach Jego.” (Ps. 72:12-14, BW)

„Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę” (Hiob 7:17, BW)

 

BÓG JEST ŹRÓDŁEM MĄDROŚCI

 „Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną?” (Izaj. 44:24, BW)

Czy był ktoś, kto dawał Bogu inspirację, pomysły, jak ma być zbudowany atom, kod DNA, komórki, albo jaki wygląd i cechy nadać poszczególnym zwierzętom? Bóg jest twórcą tych wszystkich rzeczy od podstaw, począwszy od samej idei, aż do najdrobniejszego szczegółu misternie wieńczącego każde Jego dzieło. Ludzie nie są w stanie stworzyć chociażby pojedynczego atomu materii, nie wspominając o tak potężnym źródle energii i światła jakim jest Słońce. Kto wprawił w ruch naszą planetę i sprawia, że krąży ona jednostajnym ruchem wokół Słońca?

„Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła Go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu?” (Izaj. 40:13, 14, BW)

„Lecz czy może kto Boga uczyć mądrości, Tego, który nawet niebian sądzi?” (Hioba 21:22, BW)

„On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.” (Jerem. 10:12, BW)

Wszelkie fizyczne prawa i zasady doskonale funkcjonują w istniejącym świecie zapewniając ludziom bezpieczeństwo i brak chaosu. Nawet ateiści w tym przypadku są zmuszeni aby podporządkować się Boskim prawom fizyki - bowiem, kto o zdrowych zmysłach zlekceważy prawo ciążenia i wyskoczy z 10 piętra? W tym momencie powinno stać się oczywiste, że prawa duchowe i moralne pochodzące od tego samego Twórcy i Ustawodawcy, również są niezawodne a stosowanie się do nich chroni życie ludzkie. 

 

BÓG JEST WIECZNY I NIEŚMIERTELNY

„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość.” (Izaj. 40:28, BW)

„Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!” (Ps. 90:2, BW)

„Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby.” (Jerem. 10:10, BW)

„A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.” (1 Tym. 1:17, BW)

 

BÓG JEST WSZECHPOTĘŻNY I WSZECHMOCNY

„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?” (Jerem. 32:27, BW)

„Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku.” (Izaj. 40:15, BW)

„Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie." (Jerem. 32:17, BW)

„Błogosław, duszo moja, Panu! Panie, Boże mój, jesteś bardzo wielki! Przywdziałeś chwałę i majestat. Przyodziewasz się światłością jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Budujesz na wodach swoje górne komnaty; Czynisz obłoki rydwanem swoim, suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, By się nie zachwiała na wieki wieczne.” (Ps. 104:1-5, BW)

„Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje. Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności. Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą rzeki swój głos, podnoszą rzeki swe wzburzone fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Świadectwa Twoje są godne wiary, ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy.” (Ps. 93:1-5, BW)

 

BÓG JEST ABSOLUTNYM SUWERENEM 
I NIE MA NIKOGO POTĘŻNIEJSZEGO OD NIEGO

„Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, (…) gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów” (5 Moj. 10:14, 17, BW)

„Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, Twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym.” (1 Kronik 29:1-12, BW)

„(…) gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?” (Dan. 4:31b, 32, BW)

„Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk?” (Izaj. 45:9, BW)

„Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku.” (Izaj. 45:11-12, BW)

„Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca jak On? Kto wyznacza mu jego postępowanie i kto powie: Popełniłeś zło? Pamiętaj, abyś raczej wysławiał jego działanie, które opiewali ludzie! Wszyscy ludzie wpatrywali się w nie z podziwem, chociaż człowiek widzi je tylko z daleka. Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać; liczba jego lat jest niezbadana.” (Hioba 36:22-26, BW)

„Któż bowiem na obłokach równy Panu, któż podobny Panu pośród synów Bożych? Bóg groźny jest w gronie świętych, potężny i straszny nad wszystkich wokół niego.” (Ps. 89:7-8, BW)

„Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.” (Izaj. 45:7, BW)

 

BÓG USTANAWIA PRAWO – A MIMO TO, BĘDĄC PONAD WSZYSTKIM,
SAM PRZESTRZEGA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

„Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość?” (Hioba 8:3, BW)

„Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa.” (Hioba 34:12, BW)

To jest cudowna cecha Boga, która najbardziej mnie fascynuje. Ilu znamy władców w historii świata, którzy zachłyśnięci swoją potężną władzą robili co chcieli, nie licząc się z niczym i nikim? A tutaj Bóg, który nie ma już nad sobą nikogo, aby go powstrzymał przed czymkolwiek, co zechce uczynić - przestrzega własnego prawa. Czy to nie jest piękne i jednocześnie napawające bezgraniczną ufnością do Niego?  

„Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa.” (Hioba 37:23, BW)

 

BÓG JEST PANEM ŻYCIA I ŚMIERCI

„Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!” (Ps. 90:3, BW)

„Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika: Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!” (Ps. 90:4-12, BW)

 

WSZYSCY STANĄ PRZED SĄDEM BOŻYM

„Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.” (Kazn. 12:10-14, BW)

„Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.” (Rzym. 14:10b-12, BW)

 

NIKT NIE JEST W STANIE UNICESTWIĆ PLANÓW BOŻYCH

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.” (Izaj. 55:8-11, BW)

 

BÓG JEST PRAWDOMÓWNY, JEGO OBIETNICE NIGDY NIE ZAWODZĄ

„Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie.” (Joz. 21:45, BW)

„Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają Jego przykazań.” (Neh. 1:5, BW)

„Wszystkie przykazania Twoje są prawdą” (Ps. 119:86a, BW)

„Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą” (2 Sam. 7:28, BW)

„I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.” (Obj. 21:5, BW)

 

JAHWE (JHWH) – TO IMIĘ BOŻE

„A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!” (2 Moj. 3:14, BW)

„Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.” (2 Moj. 6:3, BW)

„Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.” (Ps. 83:19, BW)

„Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim.” (Izaj. 40:10, BW)

„Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.” (Izaj. 48:17, BW)

Przytoczono tu jedynie wersety zawierające imię Boże Jahwe, występujące w Biblii Warszawskiej. Wszystkie miejsca, gdzie w oryginalnych tekstach hebrajskich znajduje się tetragram imienia Bożego JHWH, zawarte są w II wydaniu Biblii Tysiąclecia. W większości przekładów biblijnych to imię Boże zastąpiono tytułem Pan.

 

IMIĘ BOŻE JEST ŚWIĘTE

„Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego.” (2 Moj. 20:7, BW)

„Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszne; On jest święty!” (Ps. 99:3, BW)

„I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, a cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.” (Ps. 72:19, BW)

 

BÓG JEST ŚWIĘTY I GODZIEN WSZELKIEJ CZCI

Czczą go nawet potężne stworzenia duchowe.

„A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi.” (Daniela 7:9-10, BW)

„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.” (Izaj. 6:1-5, BW)

„Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.” (Obj. 4:1-11, BW)

Jeżeli Wszechmocnego wielbią potężne, doskonałe niebiańskie stworzenia padając przed Nim na twarz, o ileż bardziej my grzeszni ludzie, powinniśmy to czynić. 

„Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy mu radośnie w pieniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan i królem wielkim nad wszystkich bogów. W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił, i suchy ląd ręce jego ukształtowały. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!” (Ps. 95:2-7, BW)

„Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!” (Izaj. 8:13, BW)

„Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony nad wszystkie ludy. Niech wielbią imię twoje wielkie i straszne; On jest święty!” (Ps. 99:1-3, BW)

„Głoście wśród narodów chwałę jego, wśród wszystkich ludów cuda jego! Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa. Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego. Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc!” (Ps. 96:3-7, BW)

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.” (1 Jana 4:8, BW)

„A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” (1 Jana 4:16, BW)

„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.” (1 Jana 4:10, BW)

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Jana 3:16, BW)

„ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzym. 8:39, BW)

„Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej.” (2 Tes. 3:5, BW)

 

POMIMO SWEJ POTĘGI BÓG POZWALA PRZYBLIŻYĆ SIĘ DO SIEBIE POKORNYM, SZUKAJĄCYM GO LUDZIOM

„Z natchnienia twego mówi serce moje: ‘Szukajcie oblicza mego!’ Przeto oblicza Twego szukam, Panie.” (Ps. 27:8, BW)

„Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!” (Izaj. 55:6, BW)

„Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was.” (Jakuba 4:8, BW)

„Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją.” (Ps. 34:8-10, BW)

 

BÓG JEST MIŁOSIERNY

„Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem.” (Ps. 103:8-14, BW)

„Z łaskawym postępujesz łaskawie, z mężem nienagannym nienagannie, Ze szczerym postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo.” (2 Sam. 22:26-27, BW) 

„niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje.” (Treny 3:22, BW)

 

BOJAŹN WOBEC BOGA JEST POCZĄTKIEM POZNANIA I MĄDROŚCI

„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki.” (Ps. 111:10, BW)

„Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.” (Przysł. 1:7, BW)

„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum, gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał.” (Przysł. 9: 10-12, BW)

 

BOJAŹN BOŻA ZAPEWNIA ŻYCIE

„Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci.” (Przysł. 14:27, BW)

„Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia.” (Przysł. 19:23, BW)

„Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie.” (Przysł. 22:4, BW)

„Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie.” (Przysł. 23:17, 18, BW)

„Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.” (Izaj. 33:6, BW)

 

BOJAŹŃ WOBEC BOGA MUSI BYĆ SZCZERA

„Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? – mówi Pan Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: W czym wzgardziliśmy twoim imieniem?” (Malach. 1:6, BW)

„I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim” (Izaj. 29:13, BW)

 

PEŁNIA MIŁOŚCI WOBEC BOGA USUWA NIEZDROWĄ BOJAŹŃ

„W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.” (1 Jana 4:18, BW)

 

WSZYSCY, KTORZY CHCĄ ŻYĆ, MUSZĄ UZNAĆ MOC BOGA 
I PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ JEMU

„Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoje życie, lecz kto nie zważa na swoje drogi, umrze.” (Przysł. 19:16, BW)

„Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu, Sela, temu, który jeździ na niebiosach, niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, głosem potężnym. Uznajcie moc Boga! Majestat jego jest nad Izraelem, A moc jego w obłokach. Straszny jest Bóg w świątyni swojej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony!” (Ps. 68:33-36, BW)

„Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają, przeprowadza ich przez wezbrane fale. Lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok.” (Nahuma 1:7-8, BW)

 

JAK SŁUŻYĆ BOGU? NA CZYM POLEGA SPEŁNIANIE JEGO WOLI?

„Będziesz więc miłował Pana, Boga swego, i przestrzegał Jego zarządzeń, jego ustaw i Jego przykazań” (5 Mojż. 11:1, BW)

„Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.” (Izaj. 56:1, BW)

„Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu!” (Oz. 12:7, BW)

„Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe.” (1 Jana 5:3, BW)

 „Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.”  (Kazn. 12:13)

Wymienione wyżej wersety nie wyczerpują tematu. Cała Biblia jest księgą, która mówi o wielkiej miłości Bożej do rodzaju ludzkiego, jest niewyczerpanym źródłem Bożej mądrości, a przede wszystkim daje niezawodną nadzieję, która tak jak wszystkie obietnice Boże nie zawiedzie – obietnicę życia wiecznego w Jego Świętym i Sprawiedliwym Królestwie pod panowaniem Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Szczerze zachęcam do głębokiej osobistej modlitwy do naszego wspaniałego i cudownego Strwórcy i niebiańskiego Ojca. Powierz Jemu wszystkie troski i całe swoje życie. Dla tak wszechmocnego i potężnego Boga nawet Twoje największe problemy są drobnostką.  

„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Przysł. 3:5-6, BW).

„Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni" (Ps. 37:4-5, BW).

Poznaj Go blizej poprzez codzienne czytania Pisma Świętego.

„Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził” (Izaj. 34:16, BW).

Inne opracowania na ten temat:

Kim jest Bóg?

Your rating: Brak Ocena: 4.4 (25 votes)

Czy znam Boga

Jaki jest Bóg? Taki:
Ew. Jana 4, 24: „Bóg jest Duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.”
Jeremiasza 23, 24(b): „Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? - mówi Pan.
I taki właśnie jest Bóg dla mnie: Nieograniczona, Wszechmogąca, Świadoma Energia, która Sobą wypełnia wszystko.