Prawdziwy Izrael

Wersja do wydrukuWszyscy wierzący w Chrystusa to chrześcijanie. Nazwa pochodzi od greckiego słowa "chrystianos", co dosłownie oznacza mniej więcej "pomazańcowi" czyli "należący do Pomazańca. Teraz obowiązuje Nowe Przymierze zapisane w Piśmie Świętym Nowego Przymierza. Zostało ono zapisane w języku greckim a nie hebrajskim. Mamy więc Pismo takie jakie mamy. W Nowym Przymierzu nie ma dwóch ludów wybranych. Jest jeden naród wybrany. Tym narodem wybranym są wszyscy wierzący w Chrystusa, niezależnie od narodowości. Jest to Zbór Jezusa składający się z Żydów i narodów, bez żadnej różnicy. Szczególne przywileje Izraela jako narodu wybranego skończyły się z chwilą odrzucenia Jezusa jako Pomazańca (Mesjasz). Teraz w Jezusie wszystkie narody są sobie równe. Jest teraz jedna owczarnia i jeden pasterz a nie żadne dwie owczarnie. Według apostoła Pawła oraz samego Jezusa w księdze Objawienia, prawdziwym Izraelem jest teraz Zbór Jezusa bez żadnych jakichkolwiek przywilejów narodowych i etnicznych. Stare Przymierza Parwa straciło wobec tego Zboru swoją moc. Każdy wierzący w Jezusa, niezależnie od narodowości jest prawdziwym Izraelitą, gdyż jest to według Ducha a nie według ciała... Pozdrawiam w Jezusie!

Przymierze Boga

Kto posiada moc, aby rozwiązać i unieważnić umowę, jaką, z kimkolwiek, zawarł Jedyny, Wszechmogący Bóg? Gdyby wolą Boga było, Przymierze unieważnić, to unieważniłby je tak, jak je zawarł, czyli z całym ludem. Przecież jedenastu Żydów plus jeden Kananejczyk, którzy razem byli dwunastoma apostołami, nawet nie byli reprezentantami wszystkich dwunastu plemion IZRAELA. A Jezus, czy miał moc, aby unieważnić Przymierze Stwórcy Wszechrzeczy? Bóg Jezusa posłał na ziemię z konkretnym zadaniem i to Jezus wypełnił, czy Bóg upoważnił go także do unieważnienia Swojego Przymierza? W całej Biblii nie ma mowy o czymś takim.

asd

Czy Izrael został odrzucony przez Boga?

Rzm 11:1-2 PUBG Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. (...)

Czy chrześcijanie stanowią konkurencję dla Izraela, czy może mają dołączyć?

Rzm 11:16-24 PUBG Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego; (18) Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. (20) Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. (21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. (22) Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. (23) Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. (24) Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne?

Ponadto, pierwszy zbór to byli Żydzi Mesjańscy.

Pozdrawiam,
Zenek

W co wierzą Żydzi Mesjańscy, a co zdecydowanie odrzucają

Bóg nigdy nie zerwał przymierza z Izraelem, natomiast Biblia wielokrotnie podkreśla, że to Izrael przymierze zerwał (Jeremiasza 11, 10): „i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami.” Mimo to, Bóg wielokrotnie zapewniał, że nigdy nie odrzuci Izraela całkowicie np. Jeremiasza 31, 37, czy Jeremiasza 33, 25 i 26.
Moje wątpliwości:
1)Dlaczego IZRAELICI odrzucili po powrocie z niewoli babilońskiej, nadane im przez Boga, imię: „Izrael” i nadali sobie obecną nazwę: „Żydzi”? Czy czuli się do tego zobowiązani z powodu zerwania przymierza?
2)Jaki chrzest uznają Żydzi Mesjańscy?
3)Dlaczego na stronie powiązanej z chrztem w imię Jezusa pojawia się nazwisko: „Branham”? Czy dla Żydów Mesjańskich Branham jest prorokiem? Dla mnie Branham ma powikłania z siłami nieczystymi.
Rozważam wstąpienie do religii Żydów Mesjańskich, ale muszę mieć pewność, że jest to RELIGIA PRAWDZIWA. Tyle natworzyło się na świecie religii chrześcijańskich, że można mieć wątpliwości, czy wśród nich jest choć jedna WIERNA nauce Jezusa Chrystusa.

czy Jezus jest religijny ?

Rozważam wstąpienie do religii Żydów Mesjańskich, ale muszę mieć pewność, że jest to RELIGIA PRAWDZIWA. Tyle natworzyło się na świecie religii chrześcijańskich, że można mieć wątpliwości, czy wśród nich jest choć jedna WIERNA nauce Jezusa Chrystusa.

odpowiadam na post ,chcesz iść za Jezusem i obudź się bo Jezus nie jest religijny

Mój autorytet

Dla mnie JEDYNYM AUTORYTETEM jest Biblia Święta. Przekonać mnie, że się mylę może tylko ten, kto potrafi to udowodnić w dyskusji, opartej na Biblii i poprzeć to konkretnymi wersetami. Żadne "intuicyjne" przypuszczenia nie znaczą dla mnie NIC.
Pozdrawiam i zachęcam do ROZPOCZĘCIA UWAŻNEGO CZYTANIA Biblii, bo to jedno twoje zdanie mówi, że nie masz pojęcia o tym, co w niej NAPISANO - Pierwszy Koryntian 4, 6: "... abyście na nas się nauczyli NIE ROZUMIEĆ WIĘCEJ PONADTO, CO NAPISANO."

W co wierzę

Zgadzam się z treścią. Wierzę w Jedynego, Wszechmogącego Boga Stwórcę wszechrzeczy. Wierzę, że Jezusa Chrystusa posłał na ziemię Bóg dla naszego zbawienia. Absolutnie nie wierzę w żadną „trójcę”!