10. Izrael a Mesjasz

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zach. 12:10, BW).
 
Wylany duch łaski sprawi, iż Żydzi zrozumieją kto kogo zabito na krzyżu, gdyż będą go opłakiwać ‘jak się opłakuje jedynaka’ i ‘pierworodnego’.
 
Jest to zgodne z tym, co powiedział do Żydów Jeszua (Jezus):

„Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim” (Mat. 23:39, BW*).
 
Jeszua (Jezus) zapowiada, iż nie ujrzą oni go, aż wypowiedzą owe słowa. Kiedy to się stanie?
 
Można by rzec, że to już się dzieje.
 
„Baruch haba beshem Adonai” (Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim) – te słowa są wymawiane dziś przez przynajmniej 1,5 mln Żydów, którzy przekonali się, iż to Jezus (Jeszua) jest tym Mesjaszem na którego od wieków oczekiwał naród izraelski.
 
Za datę odrodzenia judaizmu mesjanistycznego można przyjąć rok 1866, kiedy to w Wielkiej Brytanii zostało założone Hebrajsko-Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii (skrót: HCUK), z siedzibą w Londynie. Obecnie liczbę Żydów mesjanistycznych na świecie szacuje się na ok. 1,5 mln (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Żydzi_mesjańscy), a liczba mesjańskich kongregacji stale rośnie.
 
Sytuacja wygląda dokładnie tak jak w I wieku n.e. Zachowują oni swoją tradycję religijną i tożsamość narodową, zupełnie jak ówcześni judeochrześcijanie. Z powodu wiary w Jezusa, Żydzi Mesjańscy uważani są przez rodaków za zdrajców, a niejednokrotnie stają się obiektem prześladowań i ataków z ich strony. Wyznawcy judaizmu nie uznają Żydów Mesjańskich za swoich braci, lecz za sektę chrześcijańską, sprzeczną z judaizmem. 
 
Zachęcam do obejrzenia ciekawego reprotażu z telewizji izraelskiej na ten temat (w jęz. angielskim):
 
 
Oto kolejny link (materiał tłumaczony na j. polski), w którym można dowiedzieć się więcej na temat Żydów Mesjańskich:
 
 
Na uwagę zasługuje fakt, iż do kongregacji mesjańskich przyłącza się coraz więcej osób nie będących Żydami. Istnieje także wiele chrześcijańskich organizacji odczuwających ścisły związek ze społecznością żydowską jako ‘starszymi braćmi” chrześcijaństwa. Osoby te doceniają fakt, iż korzenie wiary chrześcijańskiej tkwią w judaizmie posiadającym kilkutysiącletnią tradycję, a wiedza czerpana z tak głębokiego źródła ubogaca w głębokie zrozumienie Pisma Świętego. Taki układ jest korzystny dla obu stron – wzajemna współpraca stanowi pomost łączący obie te religie. 
 
W poniższym linku znajduje się wywiad z przewodniczącym International Christian Embassy Jeruzalem (Międzynarodowa Ambasada Chrześcijaństwa w Jeruzalem):
 
 
Ktoś może powiedzieć: no właśnie, cóż z tego, że niektórzy Żydzi zostali chrześcijanami, ale cały Izrael – jako naród i państwo – nadal nie uwierzył w Jezusa.
 
Zagadnienie to otwiera kolejny rozdział.
 
-------------------------------
* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania

Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: mesjasz.info@pm.me

 

Skąd pochodzi Chrystus?

Ew. Jana 17, 5: "A teraz Ty mnie uwielbij Ojcze u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał."
Kolosan 1, 15: "On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia."
Ew. Jana 3, 13: "A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy."
Ew. Jana 3, 18: "Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."
Ew. Jana 5, 27: "I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym."
Wszystkie, przytoczone wersety mówią o Jezusie Chrystusie, Synu Człowieczym Boga, który złożył swe życie w ofierze za grzechy świata.
PIERWORODNYM, JEDNORODZONYM Synem CZŁOWIECZYM, otoczonym CHWAŁĄ SAMEGO Boga, przed zaistnieniem świata, był TYLKO TEN człowiek, którego Bóg ukształtował z prochu ziemi i ożywił tchnąc w niego BEZPOŚREDNIO SWEGO DUCHA; człowiek ten stał się ADAMEM i UMARŁ z chwilą złamania BEZWARUNKOWEGO zakazu spożycia owocu z drzewa POZNANIA dobra i zła – Księga Rodzaju 2, 17.
Czy TEN Syn Człowieczy, ADAM, jest TYM JEDYNYM Synem Człowieczym, który do nieba WSTĄPIŁ, aby z niego ZSTĄPIĆ?
Czy TEMU Synowi Człowieczemu, ADAMOWI, JEST DANA władza sądzenia DLATEGO, że JEST Synem Człowieczym?
KIM jest Jezus Chrystus? Czy mamy prawo to wiedzieć (Ew. Jana 7, 27: "Ale o nim wiemy, skąd pochodzi: gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi.")?