Misja strony

Wersja do wydruku

Witam serdecznie na stronie i dziękuję za jej odwiedzenie oraz za czas tu spędzony. 

Moje imię – jako osoby narodzonej z Ducha Bożego, która stała się ‘gałązką wszczepioną w szlachetne drzewo oliwne’, czyli Izrael – to Aviyah (אביה). Jest to imię hebrajskie złożone z dwóch wyrazów: Avi – mój ojciec, Yah – imię Boże, co można przetłumaczyć: 'moim Ojcem jest Bóg'. 

Prowadzona przeze mnie strona mesjasz.info jest stroną prywatną. 

Od czasu duchowego zrodzenia rozpoczęła się moja fascynacja Wszechmocnym Bogiem Izraela, który działając na przestrzeni wieków, a również w naszych czasach, niezmiennie daje dowody, że na swoim wybranym narodzie okaże swoją świętość:

„Tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy znowu zgromadzę dom izraelski spośród ludów, wśród których byli rozproszeni, wtedy na oczach narodów dowiodę na nich swojej świętości; i będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi. I będą na niej bezpiecznie mieszkać, będą budować domy i sadzić winnice; i będą bezpiecznie mieszkać, gdy Ja dokonam sądów na wszystkich ich sąsiadach, którzy nimi pogardzili. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem” (Ezech. 28:25-26). 

Pamiętając o swoim Świętym Przymierzu, Najwyższy zesłał Mesjasza, którego misją było i jest: „dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich” (Łuk. 1: 77 i kontekst w. 68-79). Godny podziwu jest sposób Jego działania, kiedy to szczególnie dziś ‘u kresu wieków’ objawia Żydom Syna Bozego i Zbawiciela jako ich Mesjasza – Jeszuę (Jezusa). Efektem tego jest rosnąca liczba zborów judeo-mesjańskich. 

Misją strony jest:

1. Zwrócenie uwagi na szerszy aspekt misji Jezusa – jako Mesjasza Żydów i władcy Izraela (Mich. 5:1);

2. Wzajemne przybliżenie do siebie chrześcijaństwa oraz ruchu judeo-mesjańskiego, w którym można odnaleźć wielkie bogactwo pielęgnowanej przez wieki wiedzy oraz tradycji biblijnych, usuniętych w cień przez trwający przez 19 stuleci antysemityzm;

3. Przyczynienie się do wzrostu społeczności mesjańskich w Polsce i zagranicą. 

W tworzeniu strony cenną pomoc stanowią współpracujące ze mną osoby - w zakresie administracji, doradztwa, grafiki oraz wielu innych szczegółów, ale przede wszystkim Duch Święty Najwyższgo.

Zapraszamy do współpracy:

1. Społeczności mesjańskie i pro-mesjańskie

- w dziale linki powstaje baza społeczności polskojęzycznych na terenie Polski i zagranicą, co ułatwia kontakt zainteresowanych osób z ich lokalną społecznością. Dlatego też, zachęcamy do zgłoszenia strony internetowej waszej społeczności w naszej bazie;

- zamieszczanie aktualności dotyczących ważnych wydarzeń (w kontekście misji strony) w waszych lokalnych społecznościach;

- wymiana materiałów i publikacji.

2. Indywidualne osoby poszukujące kontaktu ze społecznościami mesjańskimi w ich okolicach (nie tylko na terenie Polski), proszone są o kontakt: mesjasz.info@pm.me (dane osobowe tych osób nie będą publikowane). 

Osobom, które mieszkaja na terenie UK i w Londynie osobiście pomagam w nawiazaniu kontaktu ze społecznościami mesjanskimi w tym kraju.

3. Osoby, które chciałyby zamieszczać na tej stronie własne opracowania, świadectwa, doświadczenia itp. w ramach tematyki judeo-mesjańskiej mogą przesyłać swoje materiały na nasz adres mailowy: mesjasz.info@pm.me, załączając oświadczenie, iż są autorami owych opracowań oraz zgadzają się na ich publikację na naszej stronie. 

4 Firmy, które chciałyby (za niewielką opłatą) umieścić na naszej stronie baner reklamowy (w ramach tematyki strony), np.:

- kursy j. hebrajskiego,

- sklepy oferujące produkty z akcentami judeo-mesjańskimi lub książki o tej tematyce,

- biura turystyczne organizujące wycieczki do Izraela,

- organizatorzy konferencji, zjazdów, koncertów w ramach judeo-mesjanskich

- itp.

5. Firmy oraz osoby, które mają wolę wspierać naszą działalność dobrowolnymi datkami.  

„Błogosławiony JHWH, Bóg Izraela, od wieków na wieki!
Niech wszystek lud powie: Amen! Alleluja!”

(Ps. 106:48)