Izrael

Misja strony

Witam serdecznie na stronie i dziękuję za jej odwiedzenie oraz za czas tu spędzony. 

Moje imię – jako osoby narodzonej z Ducha Bożego, która stała się ‘gałązką wszczepioną w szlachetne drzewo oliwne’, czyli Izrael – to Aviyah (אביה). Jest to imię hebrajskie złożone z dwóch wyrazów: Avi – mój ojciec, Yah – imię Boże, co można przetłumaczyć: 'moim Ojcem jest Bóg'. 

Prowadzona przeze mnie strona mesjasz.info jest stroną prywatną. 

Od czasu duchowego zrodzenia rozpoczęła się moja fascynacja Wszechmocnym Bogiem Izraela, który działając na przestrzeni wieków, a również w naszych czasach, niezmiennie daje dowody, że na swoim wybranym narodzie okaże swoją świętość:

„Tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy znowu zgromadzę dom izraelski spośród ludów, wśród których byli rozproszeni, wtedy na oczach narodów dowiodę na nich swojej świętości; i będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi. I będą na niej bezpiecznie mieszkać, będą budować domy i sadzić winnice; i będą bezpiecznie mieszkać, gdy Ja dokonam sądów na wszystkich ich sąsiadach, którzy nimi pogardzili. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem” (Ezech. 28:25-26). 

Pamiętając o swoim Świętym Przymierzu, Najwyższy zesłał Mesjasza, którego misją było i jest: „dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich” (Łuk. 1: 77 i kontekst w. 68-79). Godny podziwu jest sposób Jego działania, kiedy to szczególnie dziś ‘u kresu wieków’ objawia Żydom Syna Bozego i Zbawiciela jako ich Mesjasza – Jeszuę (Jezusa). Efektem tego jest rosnąca liczba zborów judeo-mesjańskich. 

Misją strony jest:Czytaj dalej