Jeszua - Jezus

Wersja do wydruku

Jeszua (ישוע) (ang. Yeshua) – tak brzmi imię naszego Zbawiciela w języku hebrajskim. 

Takie właśnie imię kazał nadać Mu sam Bóg, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 1:20, 21:

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (BW)

Istotnie, hebrajskie JESZUA oznacza dosłownie: ZBAWIENIE – właśnie o tym mówił anioł. 

Pełna wersja tego imienia to Jehoszua – czyli: JHWH (יהוה) zbawia.

Zatem imię ישוע - Jeszua ma określone znaczenie tylko w języku hebrajskim. Przetłumaczone z języka greckiego imię: Jezus nie ma żadnego specyficznego znaczenia, jest tylko zbiorem głosek.

Wypowiadając słowo: Jeszua – mówimy: ZBAWIENIE!

W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano:

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” 

Dla podkreślenia, jakie znaczenie ma imię naszego Zbawiciela, można posłużyć się następującym przykładem:

Ktoś daje ci hasło, będące kluczem dostępu. Podanie tego hasła przetłumaczonego na inny język – nie zadziała, będzie to hasło nieprawidłowe. Tylko podanie oryginalnego hasła otwiera drzwi. Tak też jest w przypadku imienia naszego Zbawiciela, tym bardziej, że to imię ma wówczas konkretne znaczenie. 

O tym, jak dużą uwagę Bóg przykłada do imion świadczy fakt, iż zmienił On imię Abrama na Abraham, natomiast imię Jakuba na Izrael. 

Dlatego bardziej stosowne wydaje się używanie oryginalnego brzmienia imienia Mesjasza - Jeszua. Z pewnością każdy z nas woli, jeżeli nie przekręca się jego imienia. Nawet będąc za granicą doceniamy starania kogoś, kto przynajmniej stara się wymówić je w miarę poprawnie. A gdyby jeszcze to imię miało jakieś konkretne znaczenie w naszym ojczystym języku, z pewnością bardzo zależałoby nam, żeby zachować jego oryginalne brzmienie. 

Kwestia używania w mowie codziennej imienia 'Jezus' lub 'Jeszua' jest indywidualną sprawą każdego z nas. Najważniejsze jest jednak, aby pamiętać o tym, jak ważne przesłanie zawarte jest w tym imieniu. 

Imię Zbawiciela świata (Jana 1:29) powinno być traktowane, z zasługującym na to, największym szacunkiem:

„Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca." (Filipian 2:9-11)

Dlatego stosownym jest dodanie przed tym szczególnym, otwierającym nam drogę zbawienia, imieniem tytułu: Adnon, które w języku hebrajskim oznacza godność: Pan.

Skąd natomiast wzięło się powszechnie używane określenie: Jezus Chrystus?

Jezus to tłumaczenie greckiego Iesous (Ιησούς), Chrystus to tłumaczenie greckiego Christós (Χριστός), czyli Namaszczony, Pomazaniec - w języku hebrajskim HaMasziach (משיח), czyli Mesjasz. Warto podkreślić, że nie jest to nazwisko, ale określenie podkreślające szczególną pozycję naszego Zbawiciela, jako namaszczonego wybrańca Bożego. 

Na zakończenie warto zadać sobie parę pytań:

1. Jakiego imienia użyje nasz Zbawiciel, kiedy powróci w mocy i chwale?

2. Czy będzie używał imienia nadanego Mu przez ludzi, czy imienia nadanego Mu przez Ojca?

 

Zachęcam do obejrzenia filmu:

Jesus (Yeshua) and His Second Coming
Jezus (Jeszua) i Jego Powtórne Przyjście