Chrystus

1 List do Tesaloniczan 5:16-19

Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. (BW)

Księga: 
1 List do Tesaloniczan
Rozdział: 
5
Werset: 
16-19
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

List do Filipian 4:19-20

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. (BW)

Księga: 
List do Filipian
Rozdział: 
4
Werset: 
19-20
Your rating: Brak Ocena: 3.5 (4 votes)

2 List do Koryntian 13:5

Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. (BW)

Księga: 
2 List do Koryntian
Rozdział: 
13
Werset: 
5
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

2 List do Koryntian 5:17

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (BW)

Księga: 
2 List do Koryntian
Rozdział: 
5
Werset: 
17
Your rating: Brak Ocena: 4.4 (5 votes)

Jeszua - Jezus

Jeszua (ישוע) (ang. Yeshua) – tak brzmi imię naszego Zbawiciela w języku hebrajskim. 

Takie właśnie imię kazał nadać Mu sam Bóg, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 1:20, 21:

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (BW)

Istotnie, hebrajskie JESZUA oznacza dosłownie: ZBAWIENIE – właśnie o tym mówił anioł. 

Pełna wersja tego imienia to Jehoszua – czyli: JHWH (יהוה) zbawia.

Zatem imię ישוע - Jeszua ma określone znaczenie tylko w języku hebrajskim. Przetłumaczone z języka greckiego imię: Jezus nie ma żadnego specyficznego znaczenia, jest tylko zbiorem głosek.

Wypowiadając słowo: Jeszua – mówimy: ZBAWIENIE!

W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano:

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” 

Dla podkreślenia, jakie znaczenie ma imię naszego Zbawiciela, można posłużyć się następującym przykładem:

Ktoś daje ci hasło, będące kluczem dostępu. Podanie tego hasła przetłumaczonego na inny język – nie zadziała, będzie to hasło nieprawidłowe. Tylko podanie oryginalnego hasła otwiera drzwi. Tak też jest w przypadku imienia naszego Zbawiciela, tym bardziej, że to imię ma wówczas konkretne znaczenie. 

O tym, jak dużą uwagę Bóg przykłada do imion świadczy fakt, iż zmienił On imię Abrama na Abraham, natomiast imię Jakuba na Izrael. Czytaj dalej