wybawienie

Księga Izajasza 33:22

Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
33
Werset: 
22
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Księga Izajasza 25:8-9

Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia! (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
25
Werset: 
8-9
Your rating: Brak Ocena: 4 (2 votes)

Psalm 145:18-21


Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
145
Werset: 
18-21
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)