wszechwiedza Boga

Księga Izajasza 40:28-31

Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza 40:28-31
Rozdział: 
40
Werset: 
18-31
Your rating: Brak Ocena: 5 (7 votes)

Księga Izajasza 40:13-14

Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
40
Werset: 
13-14
Your rating: Brak