wszechmoc Boga

Księga Izajasza 44:24

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną? (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
44
Werset: 
24
Your rating: Brak Ocena: 3.5 (2 votes)