Wykłady

Wersja do wydruku
MIEJSCE IZRAELA W BOŻYM PLANIE

Wykład prowadzi Derek Prince*

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6  

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

-----

Derek Prince (1915-2003) studiował filozofię i filologię klasyczne (grecką i łacińską) w najsłynniejszych brytyjskich uczelniach: Eton College i Cambridge University. Studiował również język hebrajski i aramejski na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W młodym wieku został profesorem a zarazem członkiem kolegium zarządzającego instytutem filozofii w Cambridge University.

Służąc jako pastor, wychowawca i nauczyciel na wszystkich kontynentach nie identyfikował się z żadną denominacją. Jego audycje radiowe osiągnęły wielką popularność. Recepcja jego poglądów przez środowiska pentakostalne spowodowała że został uznany za jednego z wiodących kaznodziejów i teologów protestanckich.

źródło: Wikipedia