Nieczystości

Wersja do wydrukuProszę mi powiedzieć czy współcześnie powinniśmy jakoś przestrzegać przykazań dotyczących obmywań ciała i prania ubrań w związku z nieczystościami opisanymi np. 3 Moj. 15 rozdział i wszelkimi innymi ( np. noszenie padliny itd.) ?

To jest pytanie na które

To jest pytanie na które autor moze sam sobie dać odpowiedź, czy powinniśmy sie myć czy nie? czy higiena była tylko nakazem prawa Mojżeszowego. Ale pytającemu chodziło o rytualne obmywania, a nie o czystość ciała, takie obmywania stosowano przed wejściem do świątyni, więc gdy ktoś pyta czy obowiązuje dzisiaj rytualne obmywanie, więc odpowiadam nie ma świątyni, czy zatem przed wejściem do synagogi, zboru, kościoła to musisz stosować rytualne obmywania?