Psalm 119:51-52

Wersja do wydruku
Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, lecz ja nie odstępuję od Zakonu Twego. Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach Twoich i doznaję pocieszenia. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
51-52
Your rating: Brak