Psalm 119:135

Wersja do wydruku
Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoimi i naucz mnie ustaw swoich!" (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
135
Your rating: Brak