Psalm 119:118

Wersja do wydruku
Gardzisz wszystkimi, którzy odstępują od ustaw Twoich, bo myśli ich są fałszywe." (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
118
Your rating: Brak