Księga Izajasza 57:15-16

Wersja do wydruku

Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest 'Święty': Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które Ja sam stworzyłem. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
57
Werset: 
15-16
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)