Ewangelia Jana 3:5-6

Wersja do wydruku

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

 
Księga: 
Ewangelia Jana
Rozdział: 
3
Werset: 
5-6
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)