Ewangelia Łukasza 12:15

Wersja do wydruku

Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. (BW)

Księga: 
Ewangelia Łukasza
Rozdział: 
12
Werset: 
15
Your rating: Brak