wyczekiwanie zbawienia Bożego

Psalm 119:166

 
Wyczekuję zbawienia Twego, Panie, i pełnię przykazania Twoje. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
166
Your rating: Brak
Subskrybuje zawartość