wieczna sprawiedliwość Boża

Psalm 119:142

Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a Zakon Twój jest prawdą." (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
142
Your rating: Brak
Subskrybuje zawartość