sprawiedliwośc

Ewangelia Mateusza 5:10

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
10
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Księga Izajasza 26:8-9

Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy ciebie, Panie, dusza tęskni za Twoim imieniem, chce o tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. (BW) 

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
26
Werset: 
8-9
Your rating: Brak Ocena: 3.5 (4 votes)

Księga Przypowieści 16:8

Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
16
Werset: 
8
Your rating: Brak Ocena: 4.7 (3 votes)

Księga Przypowieści 11:18


Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto sieje sprawiedliwość, ma pewną zapłatę. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
11
Werset: 
18
Your rating: Brak

Psalm 112:1-3

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach! Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
112
Werset: 
1-3
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 106:3

Błogosławieni, którzy strzegą prawa, w każdym czasie wykonują sprawiedliwość! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
106
Werset: 
3
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 55:23

Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
55
Werset: 
23
Your rating: Brak Ocena: 2 (1 vote)

Psalm 11:4

Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie; oczy jego widzą, Powieki jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
11
Werset: 
4
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)