Słowo Boże

Psalm 119:11-12

W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw Twoich! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
11-12
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)

Psalm 56:5

Bogu, którego Słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek? (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
56
Werset: 
5
Your rating: Brak Ocena: 4.8 (6 votes)