przestrzeganie przykazań Bożych

Psalm 119:106

Przysiągłem i potwierdzam: Chcę strzec Twoich praw sprawiedliwych. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
106
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 119:93

Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
93
Your rating: Brak

Psalm 119:63

Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się Ciebie boją i przestrzegają ustaw Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
63
Your rating: Brak

Psalm 119:51-52

Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, lecz ja nie odstępuję od Zakonu Twego. Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach Twoich i doznaję pocieszenia. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
51-52
Your rating: Brak

Psalm 119:44

Zawsze strzec będą Zakonu Twego, po wieki wieczne." (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
44
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 119:18-19

Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność Zakonu Twego. Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań swoich! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
18-19
Your rating: Brak Ocena: 3 (1 vote)

Psalm 119:15-16

Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa Twego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
15-16
Your rating: Brak
Subskrybuje zawartość