kradzież

Księga Przypowieści 30:7-9

Proszę cię o dwie rzeczy; nie odmów mi, zanim umrę: Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe; nie nawiedź mnie ubóstwem ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
30
Werset: 
7-9
Your rating: Brak
Subskrybuje zawartość