kierownictwo Boże

Księga Izajasza 48:17-18

Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie! (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
48
Werset: 
17-18
Your rating: Brak Ocena: 2.8 (6 votes)

Księga Przypowieści 20:24


Pan kieruje krokami męża; jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę? (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
20
Werset: 
24
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 37:23-24

Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, któregodroga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzymago ręką swoją. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
37
Werset: 
23-24
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)
Subskrybuje zawartość