bojażń Boża

Księga Izajasza 12:2-3

Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
12
Werset: 
2-3
Your rating: Brak Ocena: 1.5 (2 votes)

Księga Przypowieści 28:14

Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
28
Werset: 
14
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 23:17-18

Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści 23:17-18
Rozdział: 
23
Werset: 
17-18
Your rating: Brak Ocena: 1.3 (3 votes)

Księga Przypowieści 22:4


Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
22
Werset: 
4
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 19:23

 

Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
19
Werset: 
23
Your rating: Brak Ocena: 4 (1 vote)

Księga Przypowieści 14:16


Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
14
Werset: 
16
Your rating: Brak Ocena: 4 (3 votes)

Księga Przypowieści 9:10-12

 

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum, gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. (BW)

 

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
9
Werset: 
10-12
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 1:7

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
1
Werset: 
7
Your rating: Brak Ocena: 2.7 (3 votes)

Psalm 147:11

Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce Jego.


Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
147
Werset: 
11
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)