9. Dlaczego Zakon zawiera tyle szczegółowych i zawiłych przepisów i jak je rozumieć z świetle Nowego Przymierza?

Tora, czyli zbiór przepisów Starego Przymierza, stosuje podział praw dotyczących poszczególnych osób, a również miejsc których one dotyczą. Wiele bowiem przepisów Prawa ma zastosowanie w odniesieniu do ziemi izraelskiej lub świątyni. 

Ogólnie można je podzielić następująco:

1. Uniwersalne prawa moralne, które zawierają podstawowe zasady dotyczące moralności w aspekcie osobistym i społecznym – dotyczą one różnych ludzi, niektóre dotyczą mężczyzn, inne kobiet lub też dzieci. Jako, że Bóg nie zmienia swoich zasad moralnych (Ps. 102:28) należy się spodziewać, że i w naszych czasach są one aktualne. 

Przykłady: 2 Mojż. 20:2-17, 3 Mojż. 18:22-23, 3 Mojż. 19:14.

2. Prawa dotyczące świątynnego systemu ofiarniczego, które zastąpiła ofiara i kapłaństwo Jezusa. Z uwagi na to przybierają one zupełnie inny, ale bardzo ważny wymiar. Przykładowo: świątynią jest teraz nasze ciało (1 Kor. 6:19), ofiary dziękczynne są zastąpione dziękczynieniem w modlitwach. Ma to odbicie w świątyni niebiańskiej (Obj. 8:3) w którą każdy z nas się buduje (1 Pi. 2:5). 

Będąca cieniem rzeczy przyszłych świątynia w Jeruzalem, obrazowała to wszystko. Warto więc przyjrzeć się dokładnie i przeanalizować szczegóły tej służby świątynnej. Trudno właściwie pielęgnować i sprawować służbę związaną ze świątynią naszego ciała, jeżeli nie zna się praw rządzących literalną świątynią. Jak rozumieć słowa Apostoła Piotra: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym …” (1 Pi. 2:9), jeżeli nie wiemy na czym tak naprawdę polegała służba kapłańska? Dlatego zachęcam do przeczytania dalszych rozdziałów, w których ta tematyka zostanie przybliżona.  

3. Przykazania dotyczące Żydów. będące częścią ich dziedzictwa narodowego. 

Przykłady znajdują się w załączonym do strony opracowaniu. 

Ponadto, szacuje się, iż istnieje jeszcze ponad 1000 przykazań zawartych tylko w Nowym Testamencie. Oczywiście, przestrzeganie tych wszystkich praw nie może być celem samym w sobie, bowiem jeżeli chcielibyśmy być sądzeni na ich podstawie ich nienagannego przestrzegania, dawno skazani bylibyśmy na śmierć. Tylko poleganie na Bożej łasce oraz odkupieniu opartym na mocy ofiary Jezusa umożliwia nam życie w posłuszeństwie Prawu.

Zachęcam do przeczytania wspaniałego opracowania: „Powrót do korzeni" na temat 613 przykazań Tory oraz ich różnych zastosowań. Poszczególne prawa sklasyfikowano według kryteriów, z których tylko ogólne zostały wymienione powyżej.

Przykazania a wzorce postępowania

Przykazania to Nowy Testament zawiera TYLKO DWA!
Czy doskonałą miłość można ograniczyć jakąkolwiek liczbą, określającą, co jej wolno, a czego nie wolno czynić? Ten naliczony tysiąc różnych szczegółów nie można absolutnie nazwać przykazaniami, to są tylko NIELICZNE wzorce dla uczniów Jezusa, którzy nie mają, na dzień dzisiejszy, dostatecznie ukształtowanego sumienia, aby mogło ono nieomylnie wskazywać im drzwi do JEGO owczarni i pozwoliło im słyszeć wyraźnie głos dobrego pasterza, który wiedzie SWOJE OWCE wprost do SWEGO pastwiska.
Tylko nieustanna praca nad swoim sumieniem może w przyszłości zaowocować DOSKONAŁĄ OSOBOWOŚCIĄ, która wtedy nie będzie potrzebowała żadnych wzorców, aby czynić wszystko, co znajduje upodobanie w oczach naszego Stwórcy; niestety, na razie, wszystkie dobre wzorce są potrzebne każdemu z nas i DZIĘKUJMY NAJWYŻSZEMU za to, że możemy je znaleźć w JEGO SŁOWIE, zarówno, w tym „starym” jak i w tym „nowym”.