2. O tym samym szlachetnym drzewie oliwnym pisze apostoł Paweł – w miejsce połamanych konarów są wszczepieni wyznawcy Jezusa

W Liście do Rzymian 11:17-18 napisano:
 
 „Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.” (BW*)
 
Nie ma tu miejsca żadna cudowna zamiana drzewa, gdyż korzeń od wieków jest ten sam. Apostoł Paweł mówi o tym samym drzewie, czyli o Izraelu fizycznym. 
 
‘Korzeń i tłuszcz oliwny’ to łaska i błogosławieństwo jakim Bóg obdarzył Abrahama i jego szlachetne potomstwo z którego wywodzi się naród izraelski. 
 
Natomiast w miejsce niektórych naturalnych gałęzi (czyli rodowitych Żydów) są wszczepiane ‘dzikie gałęzie’ – ‘poganie’, którzy uwierzyli, że Jeszua (Jezus) jest Mesjaszem i Zbawicielem. 
 
Oto dalszy ciąg cytowanego fragmentu Listu do Rzymian:
 
„Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.” (Rzym. 11:19-22, BW)
 
Powodem wyłamania gałęzi była niewiara Izraelitów, oczywiście nie wszystkich, gdyż jak argumentuje Apostoł Paweł:
 
„Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.” (Rzym. 11:1-4, BW)
 
Apostoł Paweł stosuje tu ciekawą argumentację podkreślając, że Izrael nie został odrzucony przez Boga jako naród, gdyż przecież i on jest Izraelitą.
 
Żeby podkreślić istotę tego co ma na myśli, powołuje się na sytuację, kiedy Bóg zapowiedział wytępienie wszystkich czcicieli Baala z Izraela. W rezultacie miało zostać przy życiu tylko 7 tysięcy Żydów (1 Król. 19:18) – z tego jednak powodu Izrael, jako naród nie przestał istnieć. Mało tego, pozostał ciągle narodem wybranym, ponieważ przy życiu pozostali wówczas tylko czciciele Jahwe, ‘których kolana nie ugięły się przed Baalem’. Ponadto jakieś 800 lat później jako Izraelita urodził się Mesjasz – Jeszua (Jezus). 
 
Skoro tym szlachetnym drzewem oliwnym jest ciągle Izrael fizyczny, to jak rozumieć wszczepianie do niego chrześcijan nie będących Żydami?  
 
Tę kwestię wyjaśnia list do Galatów:
 
„A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy" (Gal. 3:29, BW).
 
Dziećmi Abrahama stajemy się na podstawie obietnicy i wiary (Gal. 3:7-9). Przypomina to proces adopcji. Od momentu przysposobienia formalnie i w świetle prawa dziecko staje się członkiem rodziny. Odtąd nie ma już znaczenia, kim było wcześniej (Gal. 3:26-29). Teraz nosi ono nazwisko ojca i nabiera takich samych praw jak fizyczni potomkowie rodzica, łącznie z prawem dziedziczenia. Szerzej na ten temat w rozdziale 7.
 
 
----------------------
* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania
 
Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: mesjasz.info@pm.me
 

 

Ja mam pytania

Ja mam pytania:
1) Czy w Polsce odbywają się takie spotkania, jak te pokazane w rozdziale "Żydzie Mesjańscy"? Chodzi mi o klimat tamtych spotkań; o to wyłączenie się ze świata, skupienie uczestników i duchową więź. Nie chodzi mi o to, co nazywa się: "Żydzi Mesjańscy w Polsce", bo to nie jest to samo.
2) Kiedy tych wszystkich wykładowców zielonoświątkowych i pochodzących od nich zastąpią wykładowcy Żydów Mesjańskich?

Wyklady Zydow Mesjanskkich

Pytanie, ilu Zydow Mesjanskich jest w Polsce. Wielu Zydow i nie-Zydow dziala wlasnie w roznych sektach chrzescijanskich, ktorzy ukrywaja ten fakt, ze sa po prostu chrzescijanami. W Polsce dziala '' Wspolnota Judeo-Mesjanska ale jej rabin E. Banak ( niektorzy podwazaja jego Smiche ) ma slabiutkie rozpoznanie w kraju.