11. Proces na ‘pustyni ludów’

 „Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości i wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wciągniętym, i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz; jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował - mówi Wszechmocny Pan. I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.” (Ezech. 20:33-38, BW*)

Powyższy fragment wskazuje na ciekawą sytuację: Bóg mówi, iż wyprowadzi swój lud spośród narodów, ale oporni i odstępcy do ziemi izraelskiej nie wejdą. Tym miejscem pośrednim ma być ‘pustynia ludów’. Wszechmocny przywołuje tu na pamięć historię ich ojców ‘na pustyni ziemi egipskiej’.

Wiemy, że kiedy Izrael wyszedł z ziemi egipskiej, przez 40 lat wędrował przez pustynię, zanim wszedł do ziemi obiecanej. Bynajmniej nie dlatego, że nie mógł tam trafić. Przy-czyną był brak wiary, iż zdobędą tę ziemię (4 Mojż. 14:27-33). Natomiast 'procesowanie się', wspomniane w tym fragmencie, przywodzi na pamięć nieustanne łamanie praw Bożych, za co Najwyższy musiał wymierzać im sprawiedliwą karę.

Oto przykład kilku takich ‘procesów’:

1. Wytępienie uwikłanych w kult cielca – ginie 3 tysiące osób (2 Mojż. 32:28)

2. Wytracenie całego pokolenia Izraelitów od 20 roku wzwyż za brak wiary, że wejdą do ziemi obiecanej (4 Mojż. 14:29-32)

3. Bunt Koracha – śmierć minimum 250 osób (4 Mojż. 16:32-33, 35)

4. Ponowne szemranie ludu – plaga uśmiercająca 14 700 osób (4 Mojż. 17:14)

5. Sprawa Baala Peora – klęska pochłaniająca 24 tysiące osób – (4 Mojż. 25:9)

Dodajmy do tego jeszcze bezlitosne najazdy nieprzyjaciół i uprowadzenie do niewoli babilońskiej.

Pomimo tego, naród izraelski – zgodnie z obietnicą Bożą (Jerem. 46:28) – nie przestał istnieć, a Żydzi nie stracili swojej tożsamości narodowej. Przykłady te ilustrują, iż Najwyższy i tym razem – chociaż doprowadził do odrodzenia się państwa izraelskiego – nie będzie miał względu na osoby, które nadal niczego nie nauczyły się z powyższych historii.

„Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście” (Amosa 9:9-10, BW, por. Sof. 1:12).

Niezależnie od liczby osób, które ten ‘proces’ przetrwają, Izrael jako państwo z pewnością przetrwa. Chociaż będzie to ‘resztka’, ale z niej znowu odrodzi się naród.

 „Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości” (Izaj. 10:21-22, BW).

Tym razem, będzie to ostateczny rozrachunek.

„Synu człowieczy, żużlem stał się dla mnie dom izraelski; wszyscy oni, to tylko brąz i cyna, żelazo i ołów w tyglu, a stali się żużlem. Dlatego mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ wy wszyscy staliście się żużlem, oto Ja zgromadzę was w Jeruzalemie. Jak wrzuca się razem srebro i brąz, żelazo, ołów i cynę do tygla i rozpala pod nim ogień, aby je stopić, tak Ja zgromadzę was w moim gniewie i w mojej zapalczywości i wrzucę was razem, i stopię. Zgromadzę was i rozdmucham ogień swojej popędliwości przeciwko wam, abyście byli w nim stopieni. Jak topi się srebro w tyglu, tak wy będziecie w nim roztopieni i poznacie, że Ja wylałem na was swoją zapalczywość.” (Ezech. 22:18-22, BW)

Jaki będzie efekt tego wytapiania?

„Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom. I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście. I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów, domu izraelski - mówi Wszechmocny Pan.” (Ezech. 20:41-44, BW)

Dopiero wtedy będzie mogło nastąpić ostateczne odnowienie Przymierza z Izraelem.

O tym, w kolejnym rozdziale. 

-----------------------------------

* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania

Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: mesjasz.info@pm.me