Czy pierwsi chrześcijanie służyli w wojsku i używali broni?