Czy kara za grzech to ograniczenie wolności człowieka?