Czy powinniśmy przestrzegać 10 Przykazań, jeżeli stanowią one część Starego Przymierza?