Jeżeli Bóg jest miłością, to dlaczego dopuszcza wojny, w których giną niewinni ludzie?