תשובה לתגובה

Drzewo poznania

Bóg nigdy nie czyni nic ani bez potrzeby, ani po to aby kogoś do czegoś prowokować i dlatego dostrzegam odpowiedź na to pytanie w Księdze Ezechiela rozdział 28, a wersety 11 do 15, które mówią o doskonałym człowieku, osadzonym przez Boga w ogrodzie Eden; człowiek był nienaganny do chwili, gdy, jak mówi werset 15: "odkryto u ciebie niegodziwość". Biblia nie mówi, o jaką niegodziwość chodzi, ale na pewno nie było to jakieś postępowanie, bo ono było nienaganne, a jedynie musiał być to jakiś zamysł, skoro Bóg to "odkrył".

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.