Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, któregodroga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzymago ręką swoją. (BW)

Księga Psalmów 37 23-24