Dlaczego Bóg nie objawi się ludziom tak, żeby uwierzyli że On istnieje i nie mieli już żadnych wątpliwości?