Skoro Bóg jest tak potężny, to dlaczego Szatan pokrzyżował plany Boga?