Jeżeli dzieło Boga jest doskonałe, jak mówi Biblia, to dlaczego Bóg stworzył ludzi, którzy zgrzeszyli?