פרסומים אחרונים

סוגהודעהמחברתגובותLast updated
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 3:21-24 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 9:10-12 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśPsalm 50:23 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 19:23 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśKsięga Hioba 22:23-28 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśKsięga Hioba 33:14-17 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśPsalm 119:105 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśPsalm 118:28-29 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśPsalm 111:2-3 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśPsalm 119:163 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na DziśPsalm 88:14-15 aviyah20080לפני 11 שנים 33 שבועות
Werset Na Dziś Księga Objawienia 3:5 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na DziśKsięga Objawienia 3:20 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 4:10-11 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Piotra 2:17 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 5:9 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 4:17 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 4:10 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 4:7-8 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 3:17 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 2:8 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:22-25 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:5-8 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:2-4 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:19-20 aviyah20080לפני 11 שנים 34 שבועות