פרסומים אחרונים

סוגהודעהמחברתגובותLast updated
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 1:7 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś Ewangelia Jana 3:5-6 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 5:4 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 4:1 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 3:13 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 3:10 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 3:9 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 5:5 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 5:3 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś1 List Piotra 1:3-5 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś List do Efezjan 3:1-6 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś Księga Jozuego 23:11 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś5 Księga Mojżeszowa 32:4 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 5 Księga Mojżeszowa 10:14 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 3 Księga Mojżeszowa 18:4-5 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 2 Księga Samuela 22:7 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na Dziś 2 Królewska 17:39 aviyah20080לפני 11 שנים 29 שבועות
Werset Na DziśPsalm 53:3 aviyah20080לפני 11 שנים 30 שבועות
Werset Na DziśPsalm 95:6 aviyah20080לפני 11 שנים 31 שבועות
Werset Na Dziś Księga Przypowieści 27:17 aviyah20080לפני 11 שנים 31 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 14:22 aviyah20080לפני 11 שנים 31 שבועות
Werset Na DziśPsalm 112:4 aviyah20080לפני 11 שנים 31 שבועות
Werset Na DziśKsięga Izajasza 61:10 aviyah20080לפני 11 שנים 31 שבועות
Werset Na DziśPsalm 119:24 aviyah20080לפני 11 שנים 32 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 22:1 aviyah20080לפני 11 שנים 32 שבועות