תשובה לתגובה

czy Jezus jest religijny ?

Rozważam wstąpienie do religii Żydów Mesjańskich, ale muszę mieć pewność, że jest to RELIGIA PRAWDZIWA. Tyle natworzyło się na świecie religii chrześcijańskich, że można mieć wątpliwości, czy wśród nich jest choć jedna WIERNA nauce Jezusa Chrystusa.

odpowiadam na post ,chcesz iść za Jezusem i obudź się bo Jezus nie jest religijny

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.