תשובה לתגובה

Zapewnie powyzszy komentator

Zapewnie powyzszy komentator (Kto jest Izraelem) daleki jest od przymierzy stad
tylko w orginalnym jezyku mozna zglebic spisane swiadectwo biblijne, w ktorym Elohim Ruah (Duch Panski) pomaga w zrozumieniu. Izrael dalej jest Izrael (dom Judy), a wybrani z narodow sa wszczepiani do Drzewa oliwnego. Komentator koniecznie potrzebuje wiecej wiedzy biblijnej.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.