תשובה לתגובה

Sens ofiary Jezusa

PIERWSZY, ukształtowany z prochu ziemi, człowiek nie spełnił zadania. Czy Nieomylny Bóg pomylił się i popełnił błąd? Gdyby tak było w istocie, to nie moglibyśmy nigdy mieć pewności, co do naszego bezpieczeństwa pod panowaniem takiego Króla. Jaka jest prawda?
Czy Mesjasz, Jezus Chrystus świat zbawił, czy tylko ZŁOŻYŁ OFIARĘ OKUPU ZA GRZECHY ŚWIATA, aby móc objąć władzę królewską, na tysiąc lat, nad tymi, którzy za Nim pójdą? A gdy się dopełni tysiąc lat, szatan zgromadzi do boju narody, których liczba będzie jak piasek morski, czyli na kolejny sąd – Objawienie Jana wersety: 20, 7-15.
Gdy ostatecznie wszystko zostanie poddane Jezusowi Chrystusowi, wtedy wszystko, wraz z Synem Bożym, zostanie poddane Bogu Ojcu – „A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby BÓG był WSZYSTKIM we WSZYSTKIM.” – Pierwszy List Pawła do Koryntian 15, 28. KTO WTEDY BĘDZIE ZBAWIONY?
Księga Rodzaju 1, 31: „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to BARDZO DOBRE. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty”.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.