תשובה לתגובה

skrzynia przymierza

odp. na pierwszy post
Stary Testament pozwala nam lepiej zrozumieć Nowy Testament i na odwrót. W liście do Hebrajczyków czytamy że w Skrzyni Świadectwa były: kamienne tablice, laska Aarona i dzban z manną. Przekaz z Starego Testamentu to potwierdza :) (zaraz ci to wykażę). Pytałeś kto miał prawo dotykać Skrzyni Świadectwa, odpowiedź jest prosta - Mojżesz, Aaron i jego synowie(O Aaronie i jego synach czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej kiedy Bóg mówi o przenoszeniu przybytku),oraz Lewici. Kolejne pytanie czy po zamknięciu przez Mojżesza Skrzyni Świadectwa otwierał ją ktokolwiek, tak Mojżesz(chowając laskę Aarona) i Aaron(chowając dzban z manną) na polecenie Boga przekazane przez Mojżesza.
"IV Księga Mojżeszowa 17: 27 i 28: „Wtedy SYNOWIE IZRAELSCY rzekli do Mojżesza: Oto konamy! Giniemy! Wszyscy giniemy! Ginie każdy, kto ZBLIŻA SIĘ do przybytku Pańskiego. Czy mamy doszczętnie zginąć?”" Użyłeś tego fragmentu wyjmując go całkowicie z kontekstu, nie ma on żadnego powiązanie z dotykaniem Skrzyni Świadectwa. Z powodu buntu Koracha umarło wiele osób, lud szemrał przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, i z tego powodu Pan zapłonął gniewem i wytracił by cały lud gdyby Aaron nie dokonał przebłagania.
Jak już wspomniałem zakwitłą laskę Aarona do Skrzyni Świadectwa schował Mojżesz, a Aaron schował dzban z manną.
"Biblia Warszawska mówi inaczej; (IV M. 17: 16 – 26): „I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:... (19) Połóż je potem w Namiocie Zgromadzenia PRZED Skrzynią Świadectwa, gdzie się wam objawiam.... (25) Odnieś z powrotem laskę Aarona PRZED Skrzynię Świadectwa,... (26) Mojżesz postąpił tak, jak mu nakazał Pan, tak postąpił.” Z dzbanem manny rzecz miała się dokładnie tak samo (II M. 16: 33 i 34): „I rzekł Mojżesz do Aarona: Weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny, i postaw go PRZED Panem... (34) Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, Aaron postawił go PRZED Świadectwem na przechowanie.”"
Żeby lepiej zrozumieć i zagłębić się w tekst warto posłużyć się różnymi tłumaczeniami lub, jak masz możliwość, przekładem interlinearnym. W tym wypadku tekst oryginalny pokazuje użyte przez ciebie fragmenty w innym troszkę świetle. Mianowicie w wersecie 19, Pan każe przynieść laski do Namiotu Świadectwa i położyć je przed Sobą(można tłumaczyć przed Skrzynią Świadectwa gdyż Pan był ponad Skrzynia Świadectwa). Natomiast w wersecie 25 Pan mówi do Mojżesza że ma przynieść laskę Aarona ponownie i położyć przed Świadectwem. II M.16:34 Aaron postawił dzban z manną przed Świadectwem. Słowo "Świadectwo" w oby dwóch przypadkach jest tym samym słowem co w II M. 25:21 i odnosi się do kamiennych tablic z zapisanym prawem. Świadectwo było w skrzyni, więc położenie czegoś przed Świadectwem oznacza że musisz włożyć to do skrzyni, nie przed Skrzynie
Świadectwa.
Temat Trójcy jest zbyt długi by go tutaj wyłuszczać.
Co się stało z Skrzynią Świadectwa tego nie wiadomo, na pewno nie spłonęła bo jak wiesz była pokryta złotem które topi się dopiero powyżej 1000 stopni Celsjusza(płonąca świątynia nie osiągnęła by takiej temperatury). Zanim świątynie spalono to ją ograbiono i czytamy co z niej zabrano i nie ma tam wzmianki o Skrzyni Świadectwa, więc nie mamy podstaw uważać że stała się łupem. Pozostajemy więc tylko z tą wiedzą że zniknęła i można tylko snuć domniemania co się z nią stało.
odp. na drugi post
"Pierwsza Księga Królewska 8, 9: „W Skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej.”.
Treść tego wersetu jest zgodna z treścią wersetów z Drugiej i Czwartej Księgi Mojżeszowej oraz ze świętością Skrzyni Przymierza, której nawet Aaron nie miał prawa nie tylko dotykać, ale w ogóle zbliżać się do niej bez potrzeby, pod groźbą poniesienia śmierci.
Kto był w stanie uczynić przy Skrzyni cokolwiek więcej ponadto, co NAKAZAŁ PAN?"
Sam sobie zaprzeczasz. Wiedząc że w Skrzyni Świadectwa, nie było żadnych szpar, okienek ani nic w tym stylu, to jedynym sposobem żeby się dowiedzieć co jest w środku, to odsunięcie wieka i zajrzenie do środka. Skąd ludzie wiedzieli że tam są tylko kamienne tablice??Dlaczego autor pisze że w Skrzyni nie było nic oprócz... tak jakby sam spodziewał się że jest tam coś jeszcze?
Kto był w stanie uczynić przy Skrzyni cokolwiek,hmm... w I Samuela 5,6 rozdział czytamy o tym że Skrzynia dostała się w ręce Filistyńczyków, w 6:19 czytamy że Pan zabił ponad 50 tyś ludzi za to że zaglądali do Skrzyni. I to właśnie ci ludzie zabrali ze Skrzyni laskę Aarona i dzban z manną.
"Druga Samuela 6, 6 i 7: „A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku Skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku Skrzyni, i umarł tam przy Skrzyni Bożej.”
Po tym zdarzeniu, kto by wyciągnął rękę w stronę Skrzyni, aby zdjąć jej wieko?"
I Kronik 13:5-14 opisuje te same wydarzenia(z tym wyjątkiem, że napisano, że woły mało nie przewróciły Skrzyni,jak wiemy wieko nie było przytwierdzone do Skrzyni, może w tym momencie wieko się przesunęło i zobaczono co jest w środku?) po których sam Dawid bał się sprowadzić Skrzynie do Jeruzalem,lecz w 15 rozdziale tej samej księgi widzimy jak Dawid zdaje sobie sprawę z błędu który popełnił, bo nikomu, jak tylko Lewitom nie wolno nosić Skrzyni Pańskiej. Uzza nie był Lewitą, dlatego poniósł śmierć.
Pytasz o źródło prawdy?Słusznie, Jezus jest Prawdą i jeżeli się nie nawrócisz to wiele rzeczy będzie przed tobą zasłonięte, będziesz duchowo ślepy. No ale to inny temat i nie na taki rodzaj konwersacji. Pozdrawiam

P.S po 585 r p.n.e w drugiej świątyni w miejscu najświętszym nie było nic.
P.S 2 możesz poddawać w wątpliwość treść czy autora Listu do Hebrajczyków czy jakiejkolwiek innej księgi kanonicznej i chyba nikt nie będzie cię przekonywał do niczego bo to mija się z celem, biblia jest słowem natchnionym, do zrozumienia i przyjęcia jej potrzebna jest wiara.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.