תשובה לתגובה

Żydzi - dlaczego?

Żydzi MUSZĄ istnieć do końca; nie mogli zginąć w czasach Artakserksesa; nie mogli zginąć w czasach Mesjasza – Ew. Jana 11,50: "I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął."; i nie mogą zginąć teraz, dopóki nie odnajdzie się ostatnia z "owiec zaginionych z DOMU IZRAELA" (Ew. Mateusza 15, 24). Współczesny "Samson" także MUSIAŁ SIĘ ODRODZIĆ, bo NIKT nie może ani zmienić WYROCZNI, ani nawet jej opóźnić.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.