תשובה לתגובה

Czy znam Boga

Jaki jest Bóg? Taki:
Ew. Jana 4, 24: „Bóg jest Duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.”
Jeremiasza 23, 24(b): „Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? - mówi Pan.
I taki właśnie jest Bóg dla mnie: Nieograniczona, Wszechmogąca, Świadoma Energia, która Sobą wypełnia wszystko.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.