prawdziwa mądrość

Księga Przypowieści 12:19


Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
12
Verset: 
19
Your rating: None

Księga Przypowieści 12:18

Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
11
Verset: 
18
Your rating: None

Księga Przypowieści 11:12


Człowiek nierozumny gardzi swoim bliźnim, lecz mąż roztropny milczy. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
11
Verset: 
12
Your rating: None

Księga Przypowieści 3:21-24

 

Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
21
Verset: 
24
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

Księga Przypowieści 3:13-18


Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu; gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
3
Verset: 
13-18
Your rating: None Average: 1 (1 vote)

Księga Przypowieści 9:10-12

 

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum, gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. (BW)

 

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
9
Verset: 
10-12
Your rating: None

Księga Przypowieści 1:7

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
1
Verset: 
7
Your rating: None Average: 2.7 (3 votes)

Psalm 119:104

Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej." (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
104
Your rating: None

Psalm 119:34-37

Daj mi rozum, abym zachował Zakon Twój i przestrzegał go całym sercem! Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie! Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości! Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej! 

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
34-37
Your rating: None

Psalm 119:11-12

W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw Twoich! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
11-12
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)
שלב תוכן